Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 4.pdf/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
61
SCENISKA KONSTNÄRER

Uppsala universitet, där han idkade juridiska studier medan han samtidigt deltog flitigt i studentsången. Efter sångstudier i Italien debuterade han på Kungl. Stora Teatern den 30 okt. 1872 som Guvernören i »Don Juan» och den 17 febr. 1873 som Sarastro i »Trollflöjten». Öfriga roller: Kungen i »Lohengrin», Lothario i »Mignon», Bazil i »Barberaren», Herr Page i »Muntra fruarna» m. fl. Efter sin afgång från operascenen var han under vintern 1880—81 anställd vid Emil Hillbergs teaterföretag i Göteborg. Ingick år 1882 i Statens järnvägars tjänst, där han kvarstod till sin död. Han afled å Sofiahemmet den 21 nov. 1910.


Sophia Elisabeth Wretmark därefter fru Hjortberg. K. Dr. T. debuter 26 jan.—30 maj 1874, 13 ggr. (Lärarinna i plastik vid Kungl. Dramatiska Teaterns elevskola 1909—1911.)

Född i Stockholm den 19 sept. 1855. Efter att några år ha varit elev vid Kungl. Musikaliska Akademien och hösten 1873 vid Kungl. Teatrarnas elevskola debuterade hon på Kungl. Dramatiska Teatern första gången den 26 jan. 1874 som Julia i Shakspeares »Förvexlingarne». Hon fortsatte att utföra samma roll till spelårets slut. Denna debut ledde dock ej till något engagement, hvarför hon hösten s. å. kom till den af Edvard Stjernström då upprättade Nya Teatern, där hon kvarstod i fyra år. Därefter hade hon följande engagement: vid Mindre (Hammerska) Teatern 1878—1883, vid Stora Teatern i Göteborg under Lorentz Lundgrens direktörskap 1883—1885, vid Sternvall-Skottes sällskap på Mindre Teatern vid Södra Hamngatan i Göteborg 1885—1886, åter vid Stora Teatern därstädes hösten 1886 (då Lorentz Lundgren ånyo öfvertog densamma) till våren 1888, vid Vasateatern 1890—1891, hvarefter hon utförde gästroller i Göteborg och landsorten tills hon spelåren 1898—1908 var engagerad vid Svenska Teatern i Stockholm.

Under sin anställning hos Stjernström ingick hon, den 4 juni 1876, äktenskap med skådespelaren och sångaren Carl Fredrik Hjortberg (född 7 jan. 1848, död i Göteborg 27 maj 1897; som operettsångare och sedermera under en följd af år som sånglärare fördelaktigt känd för sin musikaliska begåfning).