Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 5.pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
92
KUNGL. TEATRARNE

Rezidenz-theater. Personne spelade då Doktor Rank på svenska språket och fick ett mycket vackert erkännande af den tyska kritiken.

Under de tre spelår, 1904—1907, som Personne var frånvarande från Dramatiska Teatern, uppträdde han vid Albert Ranfts sällskap, första året som gäst på Svenska Teatern och på Stora Teatern i Göteborg, de båda senare åren som fast engagerad vid Svenska Teatern. Under dessa år utförde han bl. a. Figaros roll i Beaumarchais' »Figaros bröllop» — en prestation betecknad som »ett verkligt, ända in i minsta detalj utarbetadt konstverk».

Nils Personne har lifligt tagits i anspråk för olika sammanslutningar inom teatern. Åren 1885—1891 var han styrelseledamot i den af Pierre Deland stiftade Dramatiska och musikaliska artisternas pensionsförening, 1888—1891 i Kungl. Teatrarnes pensionsinrättning, sedan 1889 i Artisternas och litteratörernas pensionsförening och sedan 1898 medlem af nämnden för Sceniska artisternas understödsfond. Då Sveriges Teaterhistoriska Samfund i maj 1912 bildades var Personne en bland stiftarne och från början ledamot i detta samfunds styrelse. År 1913 valdes han till hedersledamot i Svenska Teaterförbundct och år 1917 åtog han sig ordförandeskapet i detsamma.

För konststudier har Personne gjort åtskilliga resor, bl. a. till Paris, Belgien, Holland och Tyskland.

Vid Kungl. Dramatiska Teaterns 50-årsfest den 1 nov. 1892 blef Personne dekorerad med medaljen »Litteris et artibus», den 1 dec. 1896 utnämndes han till riddare af Vasaorden och den 6 juni 1912 till riddare af Nordstjärneorden. — Gift i Stockholm den 2 april 1905 med skådespelerskan Amanda Janson.


Sigrid Sofia Matilda Elisabet von Essen sedan fru Strindberg. K. T:ne 1 juli 1877—30 juni 1881.

Född i Stockholm den 17 aug. 1850 (föräldrarna voro finska stabskaptenen, friherre Carl Reinhold von Essen och Elisabeth Charlotta Indebetou). Debuterade på Kungl. Dramatiska teatern den 27 jan. 1877 som Camille i »En teaterpjes» och den 13 april 1877 i titelrollen i »Jane Eyre», hvarefter hon från och med följande spelår erhöll fast anställning. Bland hennes