Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 5.pdf/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
94
KUNGL. TEATRARNE

med naivt, okonstladt, skälmskt skaplynne; där fick hon vara sig själf, och hon återgaf också dessa uppgifter enkelt och sant. Dit kunna räknas sådana roller som Anna i »Friskytten», Fru Ström i »Muntra fruarna i Windsor», Susanna i »Figaros bröllop», Zerlina i »Don Juan» och »Fra Diavolo», Fatima i »Oberon» (där hon äfven utförde Pucks parti), Zelida i »Konung för en dag», Rosina i »Barberaren i Sevilla», Thérèse i »Guldkorset», Zephyrine i »Diamantkorset», Berta i »Nürnbergerdockan» m. fl.» (H. Victorin, Nya Dagl. Allehanda 1 juni 1892.) Utom ofvannämnda roller är det emellertid tre, som isynnerhet äro fästade vid hennes konstnärsnamn: Mignon, Carmen och Amneris i »Aida». Mignons parti låg förträffligt för hennes stämma med den djupa klangfärgen och de fylliga mellantornerna, och hennes personlighet passade utmärkt för det öfvergifvna, försummade barnet, »som hvarken är gosse, flicka eller kvinna, utan blott Mignon». Hennes Carmen hade uttryck både för det vilda trotset och den kattlika smeksamheten hos denna listiga, varmblodiga spanjorska, och med denna roll, som hon öfvertog efter fru Olefine Moe-Torssell redan vid operans sjette föreställning den 29 april 1878, tog hon ett stort steg framåt. Som Amneris, den egyptiska konungadottern i Verdis »Aida», hvilken roll hon kreerade vid denna operas första uppförande i Stockholm den 16 febr. 1880, »ådagalade hon en kraft och en energi i både sång och spel, som kom åskådaren att helt och hållet förgäta hennes kroppsliga otillräcklighet i det mycket fordrande partiet». På höjden af sitt konstnärskap lämnade hon scenen vid ännu icke fylda 38 år. Hon hade sin afskedsrecett den 30 maj 1892, då hon uppträdde som Carmen. Hon invaldes till ledamot af Kungl. Musikaliska Akademien år 1885 och erhöll medaljen »Litteris et artibus» 1890. Efter sin afgång från scenen flyttade hon till Uppsala, men återvände till Stockholm redan året därpå och ägnade sig åt sångundervisning. — Gift i Stockholm den 9 juli 1885 med civilingeniören Gunnar Edling (död den 12 jan. 1897).


Thecla Ottilia Åhlander. K. T:ne 1 juli 1877—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1898, Dr. T. 1 juli 1898—30 juni 1907, Nya K. Dr. T. från 1 juli 1907.