Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 5.pdf/16

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
95
SCENISKA KONSTNÄRER

Född i Norrköping den 3 juni 1855 (föräldrarna voro byggmästaren Anders Petter Åhlander och Johanna Råckström). Hon antogs till elev vid Kungl. Teatrarnes elevskola den 1 juli 1874, där hon i fru Betty Almlöf erhöll den yppersta lärarinna. Reden den 10 sept. samma år fick hon uppträda på Kungl. Dramatiska Teatern som Asta i »Ett namn», där öfriga medverkande voro bl. a. fru Helfrid Kinmansson, Zelma Lindqvist, Gustaf Fredrikson och Svante Hedin. Till en början fick hon mest spela kammarjungfrur och dylika roller, men det dröjde ej länge innan hon kom in i den genre, som hon eftertraktade, nämligen äldre fruntimmersroller, och detta redan många år innan hon uppnått den ålder då en skådespelerska i allmänhet plägar vilja ägna sig åt detta rollfack — hon har varit, säger en hennes biograf, »en af de få i alla tider som i full ungdomsblomstring haft mod att på scenen offra de fördelar som denna blomstringstid skänker skådespelerskan och utrusta sig med ålderdomens kännetecken, göra sig gammal, ful och ofta motbjudande i sitt yttre för att skapa en karaktär, som ofta kan vara af stor verkan».

Också insåg man från början att hon borde bli den som en gång skulle ersätta Betty Almlöf, och i den riktningen leddes snart hennes sceniska bana. Visserligen dröjde det åtskilliga år innan de större rollerna annat än helt sparsamt kommo på hennes lott, men sedan fru Almlöf år 1882 aflidit och fruarna Helfrid Kinmansson och Tammelin fem år därefter afgått från scenen, blef Thecla Åhlander teaterns främsta, att ej säga enda representant, i de äldre komiska rollerna på fruntimmerssidan.

Bland hennes tidigare uppgifter må nämnas Fru Ström i »Blommor i drifbänk», Georgette i »Fruntimmersskolan», Markisinnan Montefiore i »Don Cesar de Bazano» och Celeste i »Från Amerika». Efter fru Betty Almlöf fick hon öfvertaga den pratsamma och slagfärdiga Dorine i »Tartuffe», den afundsjuka och giriga Fru Clementine i »Onkelns testamente», den litet bullrande, men hjärtegoda Fru Monika i »Evas systrar», Fru Mörk i »Sparlakanslexor», Belise i »Lärdt folk i stubb» m. fl. af sin forna lärarinnas roller, och efter fru Helfrid Kinmansson fick hon bl. a. göra den älskliga gamla Tant Malla i Frans Hedbergs »Mellan bjudningarna». En af Thecla