Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 5.pdf/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
98
KUNGL. TEATRARNE

Zulamith Maria Wellander, sedan Fru Svaneskog. K. T:ne 1 juli 1877—30 juni 1879; gästspel 18 mars—7 juni 1885; fast anställning 1 juli 1885—30 juni 1887; K. Op. gästspel: 26 nov. 1888—18 mars 1889, 8 ggr (endast en roll: Ortrud i »Lohengrin»),

Född i Hernösand den 2 april 1857. Elev vid Kungl. Teaterns elevskola 1873—1877 och vid musikkonservatoriet 1876—1879. Efter sin anställning vid Kungl. Teatrarne studerade hon för Lilli Lehmann och madame Mathilde Marchesi under åren 1879—1882. Spelåret 1883—1884 hade hon engagement vid Augsburgs Stadt-Theater och uppträdde för öfrigt på Berlins, Cassels och Köpenhamns operascener. Bland hennes roller må nämnas: Bergadrottningen i »Den bergtagna», Hedvig i »Wilhelm Tell», Martha i »Faust» och Ortrud i »Lohengrin». Sedan hon lämnat scenen var hon sånglärarinna i Stockholm. — Gift å grosshandlaren Johan Bäckströms egendom Steninge den 8 juli 1891 med praktiserande läkaren i Stockholm, med. licentiaten Carl Ulrik Jansson Svaneskog (född 1849, död den 30 april 1901).


Eva Kristina Söderman, född Bergholm. K. T.ne 1 sept. 1877—30 juni 1883.

Född 1836 (dotter af grosshandlaren i Stockholm Abraham Bergholm och hans maka, född von Fluhr). Spelåren 1857—1860 anställd hos Edvard Stjernström vid Mindre Teatern blef hon 1860 gift med dåvarande kapellmästaren vid nämnda teater August Söderman, den frejdade tonsättaren. Då hon gifte sig lämnade hon scenen, vid hvilken hon åter inträdde året efter mannens år 1876 timade död. Hon afled i Stockholm den 1 febr. 1901.


Carl Eric Adam Zachrison. K. T:ne 15 sept. 1877—30 juni 1878.

Född i Vänersborg den 27 mars 1850 (föräldrarna voro räntmästaren Johan Adam Zachrison och Christina Elisabet Richert). Efter slutade skolstudier vid Vänersborgs läroverk idkade han privata studier för scenen, bl. a. i deklamation för fru Berta Tammelin, hvarefter han debuterade på Kungl. Stora Teatern den 26 april 1877 som Härved Boson i »Bröllopet på Ulfåsa» och därefter på Kungl. Dramatiska Teatern den 26 maj s. å.