Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 6.pdf/13

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
117
SCENISKA KONSTNÄRER

dramatiska afdelning, hvarvid han uppträdde som Albert i »Elfjungfrun», Demetrius i »En midsommarnattsdröm» och Thorolf i »Härmännen på Helgeland». Spelåren 1892—1895 var han ordinarie förste regissör vid Kungl. Dramatiska Teatern, hvarefter han från hösten 1895 ledde »Ranft-Hjertstedt-turnén, som hufvudsakligen var baserad på komedien »Madame Sans-Gène», men tillföljd af tilltagande sjuklighet nödgades han snart öfverlämna ledningen i andra händer.

Hjertstedt, som, utom sin verksamhet som regissör och skådespelare, äfven verkat som öfversättare för scenen saknade ingalunda begåfning och ägde därtill stor energi och förmåga att taga initiativ — hvarpå ju bl. a. engagerandet af Meiningarne var ett bevis. Efter ett långt och svårt lidande afled han i Stockholm den 29 juni 1896. — Gift med Aurore Hallongren (död i Stockholm den 21 jan. 1918, 58 år gammal).


Thekla Falck, sedan Fru Hofer. K. St. T. debut 17 febr. 1879.

Född i Göteborg, där fadern var köpman. Sin första undervisning i sång fick hon af friherrinnan Adelaide Leuhusen, Christine Nilssons första sånglärarinna, hvarefter hon kom till Paris, där den berömda sångläraren Wartel fortsatte hennes utbildning. I sex år vistades hon i Paris, där hon åtnjöt undervisning äfven af madame de Lagrange. Studerade därefter för Levy i Wien och Eichberger i Dresden. Spelåret 1879—80 var hon engagerad vid Svenska Teaterns i Helsingfors operaafdelning och 1880—81 hos Emil Hillberg vid Stora Teatern i Göteborg, hvarefter hon hösten 1882 engagerades af Josephson och Holmquist vid Nya Teatern i Stockholm. Hon har dessutom uppträdt på Hofteatern i Weimer och kejserliga teatern i Petersburg. Vid sin debut på Kungl. Stora Teatern i Stockholm utförde hon Rosinas parti i »Barberaren i Sevilla». Sedan midten af 1890-talet har hon verkat som sånglärarinna i Stockholm och har som sådan varit mycket anlitad. — Gift med operasångaren Theodor Hofer (född den 8 april 1847, död den 13 febr. 1916; uppträdde som gäst på Kungl. Operan den 27 april och 20 maj 1896).


Ida Byström. K. Dr. T. 20 o. 22 maj 1879.

Född den 30 jan. 1853. Sina första dramatiska studier gjorde