Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 6.pdf/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
122
KUNGL. TEATRARNE

vid båda dessa uppfördes Calderons »Lifvet en dröm», hvari Hillberg första året uppträdde som konungasonen Sigismund och andra året som Clotaldo, vid hvilket tillfälle hans son, Gösta Hillberg, debuterade som Sigismund.

Under elfva år var han sedan borta från Kungl. Dramatiska Teatern. Med undantag af två spelår, 1901—1903, då han med en del unga förmågor företog en turné, benämnd »Sydsvenska skådebanan», var han under de öfriga åren fästad vid Albert Ranfts Stockholmsscener, 1897—1898 vid Vasateatern, där han den 14 mars 1898 som Bisp Nicolas i Ibsens »Kungsämnena» firade sitt 25-årsjubileum som skådespelare, och sedermera vid Svenska Teatern under spelåren 1898—1901 och 1903—1908.

Bland Hillbergs roller under den första af dessa båda perioder å Svenska Teatern förtjäna följande att omnämnas: Örnulf i »Härmännen på Helgeland», Konung Gustaf I i Strindbergs »Gustav Vasa» (17 okt. 1899), Kardinal Azzelino i Knut Michaelsons »En skugga», Konsul Bernick i »Samhällets pelare» och Sakförare Krogstad i »Ett dockhem»; och under spelåren 1903—1908: Doktor Thomas Stockman i »En folkfiende», som gafs vid hans 30-årsjubileum som skådespelare den 11 sept. 1903, Don Manuel i »Galeotto», Guldstad i »Kärlekens komedi», Alessandro Alberino i Buttis 4-akts-drama »Lucifer», Don Antonio Gusten i samme författares drama »Lågor i dunklet», Godsägaren Dag i Björnsons »Daglannet», Hans i Strindbergs »Gillets hemlighet» och titelrollen i Tor Hedbergs skådespel »Johan Ulfstjerna» (första gången den 12 mars 1907).

Den 1 juli 1908 öfvergick Emil Hillberg till den ett halft år förut öppnade nya Kungl. Dramatiska Teatern, som han fortfarande (1918) tillhör. Bland de roller, som han å denna scen utfört, må nämnas: Konsul Ståhl i »Ett ungkarlshem», Wilhelm Arvik i Bjönsons 3-akts lustspel »När det unga vinet blommar» (29 jan. 1910), Biskop Brask i »Mäster Olof», Relling i »Vildanden», John Knox i »Maria Stuart i Skottland», Professor Ignaz Scharinger i »Barnen», titelrollen i »Johan Ulfstjerna», Doktor Stockman i »En folkfiende», Doktor Bernardi i »Professor Bernardi», Ulrik Brendel i »Rosmersholm», Ryttmästaren i »Fadern» och titelrollen i »Adrian van der Werf».

Hillberg har äfven i en rätt omfattande grad verkat som