Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 6.pdf/2

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
106
KUNGL. TEATRARNE

som, beträffande detta parti, förefanns i det danska partituret och det som användes på den svenska operascenen.

Den 6 aug. 1880 blef hon gift med premierlöjtnanten, sedermera kaptenen i danska marinen O. G. Lütken (född 1849, död 1906), känd som författare af sjökrigshistoriska arbeten. Som gift fortsatte hon vid teatern till 1887, men uppträdde sedan flera gånger som gäst. Hon afled den 26 sept. 1910.


Emma Wilhelmina Lindström, född Qvist. K. T:ne 1 juli 1878—30 juni 1888.

Född i Axberg den 14 juni 1850 (dotter af landtbrukaren Qvist och Johanna Christina Lundqvist). Elev vid baletten den 1 juli 1863, figurantska 1 juli 1867, dansös 1 juli 1872 till 30 juni 1878 då hon öfvergick till aktris-staten, efter att ett par år ha deltagit i undervisningen vid elevskolan. Hennes första roll vid talscenen blef Dorine i »Tartuffe». Under hennes tioåriga anställning vid de kungliga teatrarne fick hon bl. a. utföra Gina Ekdahl i Ibsens »Vildanden», hvilken kräfvande uppgift hon fick sig tilldelad redan vid detta styckes första upptagande på Kungl. Dramatiska Teatern den 30 jan. 1885. För öfrigt uppträdde hon mästadels i mindre roller. Hon afled i Stockholm den 9 maj 1896. — Gift med den skicklige maskinmästaren vid Kungl. Stora Teatern Peter Fredrik Lindström (född 6 nov. 1S40, död 21 sept. 1893).


Anders Rudolf Sewon. K. T:ne 1 juli 1878—30 juni 1883.

Född i Stockholm den 16 aug. 1850 (son af kamreraren Anton Benjamin Sewon och Anna Dahlström). År 1873 ingick han vid Teknologiska institutet, men hans studier blefvo snart afbrutna då han på grund af sin röstbegåfning uppmanades att ägna sig åt scenen. Efter några års sångstudier för Oscar Arnoldson vann han inträde vid Kungl. Teatrarnes elevskola den 1 sept. 1875. Medan han ännu kvarstod som elev fick han uppträda som Escamillo i »Carmen», öfverflyttades därefter på aktörsstat och tillhörde operascenen i fyra år. Bland hans roller där må nämnas: Mercutio i »Romeo och Julia», Nelusco i »Afrikanskan», Papageno i »Trollflöjten», Amonasro i »Aida» och Mossul i »Konung för en dag». Efter sitt engagement vid Kungl. Teatrarne var han spelåren 1883—1885