Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 7.pdf/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
147
SCENISKA KONSTNÄRER

Under de sju första åren af sitt äktenskap visade hon sig icke mera på scenen, men arbetade ändå i teaterns intresse genom att gifva undervisning i deklamation samt instuderandet af roller. Då hennes man jämte skådespelaren Richard Wagner från hösten 1889 öfvertog Södra Teatern återvände hon emellertid till scenen och verkade vid nämnda teater till 1896. Hösten 1909 tog hon anställning som regissör vid Albert Ranfts operett-turné. Efter att under ett år ha vistats i Berlin återkom hon till Stockholm 1915 och ägnade sig åt undervisning i deklamation och plastik samt instuderandet af roller.


Helga Theodora Petrea Adamsen, sedan Fru Rundberg, därefter Fru Hoving. K. T:ne 1 jan. 1881—30 juni 1883; ånyo 1 juli 1885—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1898.

Född i Christianshavn i Danmark den 24 febr. 1862. Fadern, Niels Peter Adamsen, var skådespelare i Danmark, men kom sedan till Stockholm, där han en tid hade anställning vid en tobaksfabrik. Vid 16 års ålder kom Helga Adamsen till Kungl. Teatrarnes elevskola, där hon från den 1 juli 1879 blef ordinarie elev. Hon hade det ganska svårt innan hon kunde bortarbeta sin danska dialekt. Född i Danmark af danska föräldrar, hade hon visserligen redan som barn kommit till Sverige, men hörde i alla fall ständigt danska omkring sig. Och den tid hon tillbragte vid elevskolan förmådde knappast att rycka upp den främmande accenten med rötterna, det kräfde ännu några års möda innan den upphörde att verka störande på hennes framställningar. Sitt första engagement som aktris vid Kungl. Teatrarne fick Helga Adamsen från början af år 1881 och stannade där i två och ett halft spelår, men kom ej synnerligen in i repertoaren. Bland hennes uppgifter under dessa år kunna dock nämnas; Cherubin i Beaumarchais »Barberaren i Sevilla», Anna i »Wermländingarne» och Papagena i »Trollflöjten», de båda sistnämnda på operascenen; hon var nämligen begåfvad med en mycket behaglig sångröst.

Hösten 1883 öfvergick hon till Södra Teatern, som då hade öfvertagits af Axel Bosin och Richard Wagner, hvilka under somrarna äfven förhyrde Djurgårdsteatern, och här hade hon i en för henne särskildt skrifven roll, den danska chansonetts-sångerskan Adamine Sörensen i Frans Hedbergs lustspel