Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 7.pdf/19

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
148
KUNGL. TEATRARNE

»Gräsenklingar» obetingad glädje af sin danska; stycket gafs sommaren 1883 öfver trettio gånger. Som Hanna i samme författares »Rospiggarne» (gifven på Djurgårdsteatern sommaren 1884) visade hon den allvarliga sidan af sin begåfning, som Adrienne de Boistulbe i Meilhacs 3-akts komedi i »Min kamrat» den allra gladaste. Under sin anställning vid Södra Teatern ingick hon den 27 mars 1884 äktenskap med operasångaren Axel Rundberg, hvilken förening efter några år upplöstes.

Sommaren 1885 återbördades hon åt de kungliga teatrarne, och hennes första roll på den dramatiska scenen blef Richelieu i »Richelieus första vapenbragd», som gafs hösten 1885. Här kvarstod hon sedan i tretton år, hvarunder hon förstod att allt mer och mer tillvinna sig publikens gunst genom sin bländande apparition, sitt täcka och behagliga spel. Hennes konstnärskap utmärktes alltid af ett samvetsgrannt arbete och ett redbart sträfvande att på ett klokt sätt begagna lyckliga naturanlag samt utveckla och förkofra desamma i olika riktningar. Bland hennes roller under denna tid må anföras Antoinette i »Klädeshandlaren och hans måg», Elmire i »Tartuffe», Prinsessan i »Det var en gång —», Viola i »Trettondagsafton», Nerissa i »Köpmannen i Venedig», Toinette i »Den inbillningssjuke», Donna Julia i »Galeotto», Marianne i »Mariannes nycker», Abigael i »Ambrosius», Emily i »Kära slägten», Fru Scott i »Abbé Constantin», Jeanne Raymond i »Sällskap där man har tråkigt», Drottning Marie Caroline i »Madame Sans-Gêne» (en strålande uppenbarelse) och Mandanika i »Vasantasena». En stor framgång vann hon vid ett gästspel på Södra Teatern från 18 febr. till 15 mars 1891, hvilket möjliggjordes genom tillmötesgående af Kungl. Dramatiska Teaterns direktion; hon uppträdde då som skådespelerskan Riquette i Meilhacs komedi »Min kusin». Samma roll utförde hon som gäst hos August Lindberg på Mindre Teatern i Göteborg under första hälften af augusti samma år.

Vid sin afgång från scenen hade hon sin afskedsrecett på Kungl. Dramatiska Teatern den 5 juni 1898; programmet upptog »Den inbillningssjuke», sagor af H. C. Andersen, framsagda på danska språket af recett-tagerskan samt 4:de akten af »Vasantasena», där Emil Hillberg, som då var anställd vid Vasateatern, benäget medverkade i Samsthanakas roll. »Åt