Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 7.pdf/22

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
151
SCENISKA KONSTNÄRER

flyttade han tillbaka till Finland och blef åter anställd i telegrafverkets tjänst i Nystad, hvarifrån han sedermera förflyttades till ryska telegrafstationen i Åbo, där han afled den 15 mars 1899.


Oscar Hugo Bröderman. K. T:ne 1 juli 1881—30 juni 1888. K. Op. 15 aug. 1888—30 juni 1898. K. T. 1 juli 1898—30 juni 1908; ånyo 1 juli 1908—30 juni 1912 och (ett extra uppträdande) den 26 dec. 1912.

Född i Stockholm den 21 mars 1848. Korsångare 1 juli 1876. Begåfvad med en sympatisk och välljudande tenorröst fick han efter fem år solistkontrakt, hvarefter hans första soloparti blef Fenton i »Muntra fruarna». Bland öfriga roller: Piféar i »Konung för en dag», Lorenzo i »Fra Diavolo», Ruodi i »Wilhelm Tell», Remendado i »Carmen» och Jan Hansson i »Wermländingarne» (hvilken roll han utförde öfver 230 gånger). Under en lång följd af år deltog han i en sångkvartett, som under sommarmånaderna reste i landsorten, hvarvid hans tenorröst gjorde sig väl gällande. Hans sista uppträdande å Kungl. Teatern ägde rum den 26 dec. 1912 som Jan Hansson i »Wermländingarne». Som sångare i Katolska kyrkan tjänstgjorde han under ett flertal år. Han afled å Sabbatsbergs sjukhus den 21 dec. 1915. — Gift 1. den 19 maj 1872 med Johanna Catharina Eriksson, 2. den 19 dec. 1909 med korsångerskan vid Kungl. Teatern Elin Gustafsson.


Carolina Charlotta Dorsch-Bosin, sedan Fru Dorsch. K. T:ne 1 juli 1881—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1889. K. Op. gästspel 20 jan.—27 febr. 1891, 7 ggr; fast engagement vid Kungl. Operans dramat. afdelning: 1 sept. 1891—30 juni 1892. Matiné 13 jan. 1895. Dr. T. 1 juni 1898—30 juni 1907.

Född i Stockholm den 29 okt. 1849 (dotter af hattmakaren Adolf Fredrik Dorsch och Carolina Christina Hedbom). Elev 1866—1868. Var sedan anställd hos C. G. Hessler 1868—1869 och därefter vid Ferdinand Strakoschs sällskap (dramatiska afdelningen), som under större delen af spelåret 1869—1870 gaf föreställningar å Nya (s. m. Stora) Teatern i Göteborg. Efter ett par års anställning hos C. O. Lindmark var hon åren 1872—1874 fästad vid Nya Teatern i Helsingfors. Här