Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 7.pdf/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
135
SCENISKA KONSTNÄRER

Kort därpå drog hon sig för alltid tillbaka från scenen och lefde sedan ett lyckligt familjelif i »Palazzo Capranica» i Rom, endast någon enstaka gång uppträdande för välgörande ändamål.

Då den stora konstnärinnan fyllde 80 år var hon föremål för en storartad hyllning. Hela dagen vallfärdade deputationer af alla samhällsklasser till markiserna del Grillos palats. Utom de kungliga besöken uppvaktades konstnärinnan af allt hvad Rom ägde framstående. På aftonen gafs en festföreställning på Goldoniteatern till hennes ära, och då Ristori inträdde i den loge som var henne anvisad, hälsades hon af ett ändlöst jubel, som icke upphörde förrän hon med tårar i ögonen trädde fram till logebalustraden och hälsade åt alla sidor. Bland de medverkande var den gamle skådespelareveteranen Tomasso Salvini, som höll ett patetiskt tal till aftonens hjältinna, omgifven af hela teaterpersonalen i kostymer från Goldonis tidsålder. Då ridån föll för sista gången antogo ovationerna rent af karaktären af en apoteos.

Vid nära 86 års ålder afled Adelaide Ristori i Rom den 9 okt. 1906.

Ristori har ställts i främsta ledet bland alla tiders skådespelerskor genom det ända till fulländning sanna i sitt konstnärskap, genom det utomordentligt noggranna och pietetsfulla studium hon ägnade alla sina uppgifter och slutligen genom de naturliga framställningsmedel hvaröfver hon i så rikt mått förfogade.


Charlotta (Lotten) Fredrika Arnoldson. K. Dr. T. debut: 5—23 nov. 1879, 5 ggr.

Född i Stockholm 9 febr. 1859. (Föräldrarna voro operasångaren Carl Oscar Arnoldson och Fredrika Dorotea Dag.) Hon debuterade på Dramatiska Teatern som Maritana i »Don Cesar de Bazano». Var sedan engagerad hos Emil Hillberg vid Stora Teatern i Göteborg, hos Josephson och Holmquist vid Nya Teatern, och därefter vid Albert Ranfts resande sällskap. Hon afled i Stockholm den 8 okt. 1904.


Anna Margareta Karlsohn. K. T:ne 1 dec. 1879—30 juni 1888. K. Op. 1 aug. 1888—30 juni 1898. K. T. 1 juli 1898—31 dec. 1911.