Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 7.pdf/9

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
138
KUNGL. TEATRARNE

Nu följde för sångerskan några år af triumfer, som kommo henne till del på en mängd af Italiens scener, i Pisa, Genua, Florens, Neapel, Milano, Padua m. fl. städer. Öfver allt skördade hennes dramatiska begåfning, hennes apparition och röst det största erkännande. Bland de partier hon utförde märkas särskildt Margareta, Carmen, Mignon, titelrollen i Pacinis opera »Sappho», Leonora i »Trubaduren», Rosina i »Barberaren» och Amneris i »Aida». Efter att på våren 1889 ha varit engagerad i Buenos Aires sjöng hon åter i Italien under säsongen 1889—1890. Sommaren 1890 kom hon jämte sin make till Sverige för att i Jämtlands fjälluft söka bot för ett svårt bröstlidande. Något uppträdande på den svenska operascenen var otänkbart, därtill var hennes sjukdom för långt gången. På återvägen därifrån blef hon emellertid vittne till sin makes triumfer i Stockholm — signor Bottero uppträdde nämligen som gäst på Kungl. Operan under större delen af spelåret 1890—1891. Då hon sedermera mot vinterns inbrott måste draga till södern, försökte hon att anlita den Kochska lymfakuren, dock utan resultat. Hon afled i Florens den 17 mars 1892. Fyra månader därefter beröfvade sig signor Bottero lifvet genom ett revolverskott af sorg öfver hustruns död.


Helena (Ellen) Elisabeth Florentina Hedlund, sedan Fru Hartman (därefter Friherrinnan Cederström). K. T:ne 1 jan. 1880—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—2 maj 1891; (under sistnämnda år:) K. Op. gästspel 20 jan.—1 febr. 1891, 6 ggr som Puck i »En midsommarnattsdröm». K. Op. gästspel med Tournée Coquelin 19—24 april 1S92, 5 ggr. K. Dr. T. gästspel 22 nov. 1893—29 jan. 1894; fast anställning 1 juli 1894—30 juni 1898. K. T. vid två soaréer till förmån för Svenska Röda Korset 19 och 20 febr. 1917.

Född i Stockholm den 31 juli 1860. Redan från tidiga år hade hon haft håg och fallenhet för teatern. Uppfostrad i Franska skolan i Stockholm fick hon, endast 17 år gammal och medan hon ännu var kvar i pensionen, göra sin första debut. Denna ägde rum på Nya (sedermera) Svenska Teatern under fru Louise Stjernströms styrelse den 3 nov. 1877, då hon med afgjord framgång utförde Elias roll i Ernst Lundquists enaktskomedi »Mellan barken och trädet». »Den liflighet och säkerhet, hvarmed debutanten återgaf den pratsamma, lilla