Hoppa till innehållet

Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 8.pdf/25

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Den här sidan har korrekturlästs
179
SCENISKA KONSTNÄRER

på Vasateatern uppträdde bl. a. i titelrollen i det finska skådespelet »Kirsti Fleming», som Thérèse Raquin, Marguerite Gautier i »Cameliadamen», Santuzza i Giovanni Vergas skådespel med detta namn och som Adrienne Lecouvreur (i de två sista akterna). Därefter uppträdde hon på Kungl. Operan den 10 sept. i »Cameliadamen». Dessa uppträdanden stodo i samband med den af Harald Molander och Emil Grandinson anordnade »Tournée Ida Aalberg», som under september och oktober 1894 med eget sällskap besökte en del större svenska städer. Hennes tredje gästspel i Stockholm ägde rum på Kungl. Dramatiska Teatern hösten 1896, då hon spelade Elisabeth i Hermann Sudermanns skådespel »Undangömd lycka» (11 ggr) och titelrollen i »Odette» (5 ggr).

Ida Aalberg var två gånger gift: första gången 22 nov. 1877 med advokaten, juris kandidat Lauri Kivekäs i Helsingfors (död 1893), andra gången i juni 1894 med baron Alex. Yxkull-Gyllenband.

Hon afled i Petersburg den 17 jan. 1915. Sina sista lefnadsår tillbragte hon i den ryska hufvudstaden.


Anders Oscar Wilhelm Bæckström. K. T:ne 1 juli 1885—30 juni 1888. K. Dr. T. 1 juli 1888—30 juni 1898. Dr. T. 1 juli 1898—30 juni 1901. K. T. gästspel: 26 dec. 1900—29 jan. 1901, 8 ggr. Nya K. Dr. T. gästspel på nyåret 1912 och i april och maj 1913.

Född i Hvitaby i Kristianstads län den 26 juni 1854 (son af fabrikören Johan Fredrik Bæckström och Carolina Nordbladh). Sedan han genomgått Jönköpings elementarskola, var han 1873—74 anställd på Carnegie & Komps kontor i Göteborg men ingick sistnämnda år som extraelev vid Kungl. Teaterns elevskola, där han stannade i tre år. Hans skånska dialekt tycks ha varit honom ett svårt hinder, och Knut Almlöf, skolans föreståndare, rådde honom flera gånger »att återgå till näringarna». Han vände sig till fru Bertha Tammelin, och hon lärde honom tala högsvenska. Med rekommendation af J. Jolin fick han anställning vid Svenska Teatern i Helsingfors hösten 1877, stannade där ett år och öfvergick 1878 till Nya Teatern i Stockholm, som nu leddes af fru Stjernström. Under det spelår, han var fästad vid Nya Teatern,