Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 8.pdf/3

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
157
SCENISKA KONSTNÄRER

skulle utbildas till sångerska, och sedan hon åtnjutit förberedande musikalisk undervisning, skickades hon vid femton års ålder till Stockholm för att vid sina studier vägledas af den då sjuttioårige hofsångaren Berg och därefter af fru Stenhammar. Efter att med framgång ha låtit höra sig på konserter, och sedan hon 1880 debuterat å Nya Teatern (Josephson och Holmquist), blef hon engagerad vid operascenen, där hon uppträdde som Azucena i »Trubaduren», Fru Page i »Muntra fruarna», Bergadrottningen i »Den bergtagna», Zinka i »Karpaternas ros» och Martha i »Mefistofeles» (som hon utförde redan vid denna operas första uppförande den 26 febr. 1883).

Efter sin afgång från den svenska operascenen begaf hon sig till Paris, där hon ytterligare utbildade sig för den berömda operasångerskan madame Rosina Laborde, som icke blott vägledde hennes studier, utan äfven införde henne i de förnämsta musikaliska kretsar och sammanförde henne med Paris’ mest framstående kompositörer, såsom Gounod (för hvilken hon hade förmånen att få instudera Margaretas parti), Massenet, Rubinstein m. fl. Samtidigt uppträdde hon med stor framgång på många bemärkta konserter i Paris och andra platser i Frankrike. Hon företog därefter en längre konsertturné i Amerika, där hon i staden Omaha i Nebraska den 2 febr. 1893 gifte sig med impressarien F. O. Renard. I Amerika stadfästade hon ytterligare sitt rykte som en mycket framstående sångerska.


Ignatz Wahrmuth. K. T:ne 1 sept. 1881—30 juni 1882.

Tenorsångare från Wien. Uppträdde endast några få gånger och i följande roller: Maurico i »Trubaduren», Faust i »Faust» och Arnold i »Wilhelm Tell»; det sistnämnda partiet sjöng han på svenska. Något synnerligt erkännande vann han ej.


Axel Wilhelm Collin. K. St. T. debut 25 april 1882; K. Dr. T. debut 30 maj 1882.

Född i Stockholm den 20 juli 1849 (son af tekniske fabrikören Gustaf Wilhelm Collin). Sedan han genomgått Katarina elementarskola var han någon tid landtmäterielev, hvarefter