Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 9.pdf/18

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
197
SCENISKA KONSTNÄRER

därefter i fyra månader på Mindre Teatern därstädes och under återstoden af spelåret i de sydsvenska städerna samt på Folketeatret i Köpenhamn, där hon fick ett odeladt och synnerligen fördelaktigt erkännande för sitt utförande af Svea i »Hur man gör godt». För öfrigt tillvann hon sig under sin vistelse i Göteborg stora sympatier äfven för så fordrande uppgifter som Florizel och Signe i Edvard Brandes’ »Ett besök» och »En förlofning» samt titelrollen i Alex. Dumas fils’ »Denise». Den 27 nov. 1886 debuterade hon på Kungl. Dramatiska Teatern som Denise, men då hon där ej erhöll engagement, företog hon på våren 1887 en studieresa till Paris, där hon uppehöll sig i fyra månader. Ett par år senare företog hon ånyo en kortare studieresa dit. Hösten 1887 ingick hon i det associationsföretag, som då förhyrde Nya Teatern i Stockholm och för hvilket Aug. Warberg, Aug. Falck och Axel Collin stodo i spetsen. Här kvarstod hon äfven sedan E. Hjertstedt hösten 1888 öfvertagit teatern. Bland hennes roller å nämnda scen må framhållas Drottningen i »De tre musketörerna», titelrollen i »Regina von Emmeritz», Desdemona i »Othello» och Konni i Edvard Brandes »Öfvermagt». Vid Svenska Teatern kvarstod hon till januari 1890, hvarefter hon under februari—juni 1890 deltog i Hjalmar Selanders Finlandsturné såsom sällskapets primadonna.

År 1890 ingick hon äktenskap med skriftställaren Erik Thyselius och lämnade då scenen. Några år senare tog fru Thyselius anställning i Th. Tjäders byrå för uthyrning af våningar, försäljning af egendomar m. m., hvilken innehades af hennes syster, fröken Anna Lundqvist. Då denna år 1906 sålde affären, grundade fru Thyselius hösten 1907 en liknande affär, som hon fortfarande innehar, och har på detta område utvecklat stor energi.


Emma Mathilda Engdahl, född Madsén. K. St. T. gästspel: 14 jan—9 febr. 1887, 4 ggr.

Född i Petersburg den 26 april 1852 (dotter af juveleraren Peder Madsén och Maria Sandelin). År 1871 gifte hon sig med apotekaren Emil Engdahl, men äktenskapet upplöstes 1879 genom skilsmessa. Dessförinnan hade fru Engdahl, hösten 1875, erhållit anställning vid Nya Teatern i Helsingfors, där