Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 9.pdf/6

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
185
SCENISKA KONSTNÄRER

bröllop», Leporello i »Don Juan» och Escamillo i »Carmen», Telramund i »Lohengrin» och Tonio i »Pajazzo». Vid flera tillfällen tjänstgjorde Söderman som förste regissör, och vid Albert Ranfts öfvertagande af operaverksamheten under spelåren 1908—1910 var han anställd som regissör på ordinarie stat. Under många år verkade han äfven som sånglärare. Efter sin afgång från operascenen tog han anställning som regissör vid Oscarsteatern. Han afled på Ersta sjukhus den 15 febr. 1916. — Gift i Stora Malms prästgård den 25 jan. 1891 med operasångerskan Erika Kristina Bergensson (se denna).


Ragvald Olof Esaias Bergqvist. K. T:ne 1 juli 1885—30 juni 188S. K. Dr. T. 1 juli 1888—50 juni 1890.

Född den 6 juli 1863. Elev 1 juli 1883. Uppträdde endast i mindre roller. Sedan han slutat vid Kungl. Dramatiska Teatern for han till Amerika, där han blef apotekare i Chicago.


Lotten Jenny Anne-Marie Seelig, sedan Fru Seelig-Lundberg, därefter Fru Seelig-Sandberg, sedan Fru Seelig-Sandgren. K. T:ne 1 sept. 1885—30 juni 1887. K. Dr. T. 1 sept. 1891—30 juni 1898; K. Op. soaréer 23 mars 1895, 30 mars 1897 och 3 maj 1898.

Född i Stockholm den 31 juli 1867 (dotter af antikvariske bokhandlaren Hartvig Viktor Robert Seelig och Antigone Hildegard Elisabeth Braunstein, dotter till violinisten i Kungl. Hofkapellet Carl Fredrik Braunstein). Vid 15 års ålder blef hon 1884 elev i Kungl. Teaterns elevskola och redan under samma säsong erhöll hon Hedvigs roll i »Vildanden», då detta skådespel uppsattes under ledning af Aug. Lindberg. Hennes intelligenta lösning af den vanskliga uppgiften (premiären ägde rum den 30 jan. 1885) blef en genomgående seger, som fäste de största förhoppningar vid den unga nybörjerskan. Hennes därpå följande roller — hufvudrollen i »En liten förmyndare», Yngva i »Ensam», Karin i »Nya systemet» — väckte mindre uppseende. Efter tvåårigt engagement afgick hon från Dramatiska Teatern, öfvergick till Svenska Teatern i Helsingfors och fick där en god öfning i olikartade uppgifter. Efter två år därstädes var hon 1889—90 engagerad hos A. Lindberg och 1890—91 vid Svenska Teatern under Holmquists direktörskap.