Sida:Kungl teatrarna J Svanberg del 2 - 9.pdf/7

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
186
KUNGL. TEATRARNE

Under denna säsong utförde hon med stor framgång Izas roll i »Bildhuggaren Clémenceau» och fru Elvsteds i »Hedda Gabler». Under våren och sommaren 1891 företog hon en studieresa till Paris, där hon fick lektioner af Coquelin d. ä. Hösten s. å. var hon åter fästad vid Dramatiska Teatern, där hon gjorde sin reentré som Emma Scarli i »Stulen lycka», som då uppfördes för första gången. Åter en afgjord seger! Under de följande åren fick hon hufvudroller i många pjäser, bland dem titelrollerna i »Musotte» och i »Mariana», Ellen i »Löndörren», Kerstin i »Lilla professorskan», Hanna i »Två valspråk», Inga i »Farbror Pål», Renata i »Förrådd», Alma i »Ära», Lucy Watson i »Sällskap där man har tråkigt», fröken Hackendorf i »Damernas vän», Bettina i »Undangömd lycka», Mathilda i »Offrad», Fröken i »Tillfälligheter». Vid 3 soaréer på Kungl. Operan spelade hon Gertrud i »Strandbybor», Iza i »Bildhuggaren Clémenceau» och grefvinnan Eugenia i »I lif och död».

1898 lämnade hon åter Dramatiska Teatern, var sedan fästad vid Emil von der Ostens trupp, hade egen trupp 1904—1908, var därefter anställd hos Alb. Ranft, en kort tid vid Intima Teatern och från hösten 1907 vid Lorenzbergsteatern i Göteborg. Bland hennes många roller i landsorten äro så olikartade uppgifter som Nora i »Ett dockhem», fru Alving i »Gengångare», Susanne d'Ange i »Falska juveler» och Cyprienne i »Låt oss skiljas». En förträfflig prestation var hustrun i »Åkaren Henschel» — uppförd af v. d. Ostens trupp äfven i Stockholm. Vid Svenska Teatern 1908 hade hon sin främsta uppgift som modern i »Den okända».

Gift 1) med genremålaren Carl Robert Lundberg 1893, äktenskapet upplöstes 1899, 2) med skådespelaren Johan Harald Hildetand Sandberg 1906, äktenskapet upplöstes 1912, 3) med advokaten Torsten Sandgren 1913.


Helfrid Signe Cecilia Sundqvist, sedan Fru Lambert. K. T:ne 1 sept. 1885—30 juni 1887.

Född i Stockholm den 5 mars 1869. Föräldrarne källarmästare A. G. W. Sundqvist och dennes maka, född Carré. Blev elev på stat vid Kungl. Teaterns elevskola den 1 sept. 1885 och kvarstod till 1 maj 1886. Debuterade som Anna i