Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/102

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
70
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

det skall bli ett lif af arbete och pröfningar och föra med sig många försakelser och strider, men jag vet också, att det skall skänka dig frid, fröjd och ovansklig ära.

Var förvissad om att du aldrig varit så dyrbar för mitt hjärta som nu. Första gången jag slöt dig i min famn, kände jag icke så stor fröjd som nu, då jag hör att du funnit din lust i Herren och invigt ditt lif åt hans tjänst. Jag fröjdas öfver dig med lofsång (åtminstone i mitt hjärta) och älskar dig med öfversvinnelig kärlek.»

Då hon hos en af sina söner upptäckte lust och fallenhet för musik, smickrar hon honom icke, som mången i hennes ställe skulle ha gjort, utan hon vänder hans unga sinne mot det högsta idealet. Resultatet blef att han sedan länge varit erkänd som den ljuflige sångaren i arméns Israel. Hon skrifver härom:

»Jag har intet tvifvel om, att icke David var flitig och trogen, då han var en liten gosse och vaktade sin faders får. Mången kall öknennatt förde han dem in i fållan, och mången enslig dag öfvade han sig på sin flöjt ute på fältet, medan han vaktade dem. Han måste ha gjort detta, ty hvarifrån skulle han annars fått den underbara skicklighet att spela, som förde honom till konungens hof? (I Sam. 17 och 18 kap.) Han var den bäste spelaren i hela Israel. Huru föga anade han, då han satt på en stätta och spelade på sin harpa eller blåste på sin flöjt, att just denna hans färdighet skulle bli ett medel i Guds hand att sätta honom på Israels tron! Han måste också ha studerat grammatiken, ty många af de psalmer han skref, då han var helt ung, äro bland de härligaste dikter i världen. Alla följande tiders lärdom har ej kunnat öfverträffa skönheten i åtskilliga af hans dikter».

Till sin dotter Catherine skref fru Booth ord af visdom och sanning. Det är intressant att i