Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/122

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
86
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

Gud kallar oss icke till något arbete i vår egen kraft. Vi uppmanas att gå och göra det i hans kraft. ’Gifven I dem att äta’, sade han till lärjungarne; men han visste, att han själf måste förse dem med bröd. På samma sätt bjuder han oss nu, att vi skola bryta lifvets bröd åt folket i förtröstan på att han skall förse oss.

Det gör ingenting huru enkla orden äro eller huru rösten darrar, blott Gud välsignar, ty då skall allt blifva till välsignelse. Ett litet barns enkla fråga: ’Älskar du Gud?’ uttalad i Andens och kraftens bevisning, skall uträtta mera för Kristus och själar än den mest formfulländade predikan, som saknar denna, ty det ordet gäller: ’Icke med makt och icke med kraft, utan med min Ande, säger Herren’.»

Det var under denna deras vistelse i Cornwall, som deras femte barn föddes. Han erhöll namnet Herbert. I likhet med alla sina syskon är han rikt utrustad af naturen, men han förenar dessutom på ett alldeles särskildt sätt sin moders ömhet med sin faders styrka, under det att den musik, som visserligen fylde deras hjärtan men som ingen af dem var i stånd att uttrycka, kom på hans del. Han är den ljuflige sångaren och diktaren i Frälsningsarméns moderna Israel. Han är en god son, en stark, modig broder, en sann vän, samt en outtröttlig och djärf arbetare.

Fru Booths styrka såsom offentlig talare snarare till- än aftog med åren. Ryktet om hennes andliga inflytande och oemotståndliga vältalighet gick öfver allt före henne och förmådde fylla de största samlingslokaler i riket.

En politisk tidning, som år 1873 beskrifver hennes möten, yttrar sig bland annat på följande sätt: