Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/132

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
94
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

efter föreläsningen, att vi gjort intryck på hela befolkningen och väckt upp alla församlingar här. O, det är härligt!»

Men det var dock i London, som fru Booth vann sina största segrar såsom offentlig talare. Det var också genom sin verksamhet därstädes, som hon blef så väl känd öfver hela världen, och likaledes var det i London, som fru Booth hade tillfälle att frambära sitt sista budskap. Den som arbetat sig fram i trängseln och kommit upp på Londons skådebana, ses – tack vare pressens ögon – af hela världen, åtminstone den engelsktalande. Den som genom karaktärsstyrka, medfödt mod, eller genom att gripa tillfällena i flykten, har tvingat den idoga staden att lyssna, har också hela det Englands öra, som ligger utom dessa små öar i Nordsjön, detta väldiga ehuru spridda rike som behärskar en femtedel af jordens befolkning och har trettio parlament. Och därför kunde fru Booth, sedan hennes förmåga som offentlig talare blifvit erkänd i London, icke allenast tala till de stora åhörareskarorna därstädes, utan också till de massor, som voro utom hörhåll för hennes stämma.

Det var en härlig syn att se denna kvinna, som annars var så hofsam och ömhjärtad, stå på Exeter Halls platfom eller i doktor Parkers City Temple och i glödande ord tala för Guds sak, skoningslöst fördömande sin nations orättfärdighet, eller med hjärtskärande utförlighet beskrifva sorgen och lidandet i den stora staden, hvars sorl var det enda ljud, som hördes i den andlösa tystnad, som hvilade