Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/15

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
INLEDNING.


Catherine Booth, maka till Frälsningsarméns General, är jämförelsevis litet känd i Sverge, och dock hade hon så mycket att göra med Frälsningsarméns skapande och ledande, att icke blott hvarje medlem af Armén, utan hvarje Guds barn skulle ha nytta af en närmare bekantskap med denna i sanning goda kvinna. Hennes karaktär var så ädel, hennes ideal så höga, och hennes hjärta så stort och godt, att det för oss alla är mödan värdt att skåda litet djupare in i den kvinnas lif, som blifvit moder åt den organisation, hvars rykte spridt sig världen rundt.

Guds tjänares historia och deras, som kämpa för hans sanning och äro ledare i de anmärkningsvärda och periodiska moraliska och andliga revolutioner, som ega rum tid efter annan, är icke mindre intressant och viktig än de stora konungars och statsmäns, som anses leda sin tids händelser. Huru obetydliga synas icke nu de förfärliga strider, som upprörde hela världen i Pauli dagar! En Pompejus och en Cesar, huru stora de än voro för sin tid, äro ingenting för oss i jämförelse med Paulus, den ringe vandraren, den fängslade aposteln. Han skiner på historiens blad såsom ledare för en världs förhoppningar, och hans röst talar genom tidsåldrarne lika klart, som om han lefde i går, under det tusenden, nej, myriader både i tid och evighet, välsigna Gud för denne underbare mans lif