Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/26

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
6
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

Ungdom.

Vi äro alla intresserade af deras ungdom, som uträttat något i denna värld. Jag har alltid förvånat mig öfver att det berättas så litet om vår Frälsares gossår. De lexor han lärde sig, de tankar, som sysselsatte hans sinne, de lekar han lekte och de kamrater han hade under dessa sina första lefnadsår måste man nu leta sig till ur hans senare karaktär och med ledning af de häntydningar som finnas här och där i evangelierna.

Men den Helige Ande, som inspirerade, »heliga Guds män» att uppteckna hvad Kristus gjorde och sade under senare delen af sitt lif, har kastat en slöja öfver hans tidigaste historia.

Catherine Booths ungdom utgör en lämplig inledning till hennes följande lif, och vi behöfva icke gissa oss till hurudan denna varit. Vi hafva det upptecknadt i hennes dagböcker och i de bref, som hon skref och mottog. Dessutom lefva i dag tusenden, för hvilka hon älskade att berätta om dessa tidiga dagar och om utvecklingen af denna karaktär som senare kom henne att framstå så ren och hög inför världen.

År 1834 flyttade Catherine Booths föräldrar till Boston i Lincolnshire, faderns födelsestad. Det skulle vara svårt att i Englands religiösa historia finna ett brittisk landskap, som utöfvat större inflytande på den engelska, ja på hela den anglosachsiska rasen än just Lincolnshire och kringliggande provinser de s. k. östra grefskapen. Oliver