Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/27

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
7
I Lincolnshire.

Cromwell, Englands protektor, och John Hampden, härstammade båda från de nämda grefskapen, och de ryktbara engelsmän, som flydde öfver till Holland för att undgå sina landsmäns förföljelser och en konungs tyranni, hvars namn öfvergått till historien såsom sitt folks fredsbrytare, afseglade från Boston för att senare gå ombord på »The Mayflower» och grunda den världsbekanta amerikanska republiken.

Det är ingenting märkvärdigt med dessa grefskap, ej heller finner man vid första ögonkast något anmärkningsvärdt hos deras innebyggare. Man kan dock lätt se, att de äro ättlingar till de nordmän från gamla Sverge, Norge, Danmark och Sachsen som tid efter annan brukade öfversvämma Britanniens kuster. De äro lugna i sina vanor, rena och klara i sina sinnen och modiga i sitt uppförande. Naturens beskaffenhet har gjort dem till hvad de äro: skickliga jordbrukare och modiga sjömän. Deras frodiga betesmarker, deras fårahjordar, deras lugna städer med sina fredliga innebyggare utgöra en egendomlig och slående kontrast till de angränsande grefskapens stora städer med dessas rastlösa verksamhet och ohälsosamma fabrikslif.

Därjämte har folket i Lincolnshire af naturen en god karaktär och känner behofvet af en hjärtats religion. Det må nämnas, att puritanismen, denna rörelse, som rensade den engelska kyrkan, metodismen, som väckte den ur dess brottsliga slummer, (ty Wesley var bördig från Epworth i Lincolnshire) och salvationismen med dess motto »Världen för