Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/28

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
8
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

Gud» alla rönt starkt inflytande från ett och samma grefskap — Lincolnshire.

Det var i denna sin födelsestad, Boston, som Mr. Mumford började en ifrig propaganda för nykterhetssaken, och hans hem blef den medelpunkt, kring hvilken många af dess ledande män samlades.

Kommendör Booth-Tucker, som skrifvit en utförlig och värdefull lefnadsteckning öfver fru Booth, hvilken jag ifrigt vill rekommendera åt de af mina läsare som kunna engelska språket, säger:

»Catherine med sitt lockiga hår, sina strålande svarta ögon och sina lysande konversationsgåfvor var inom kan en af de mest intressanta figurerna i sin faders hus, där hon deltog i förmaksdebatterna och sålunda fick en öfning, som under hennes senare lefnadsbana kom henne väl till pass».
Redan i elden!

Vid tolf års ålder var hon sekreterare i en nykterhetsförening för barn. Hon arrangerade möten, anskaffade pengar och befrämjade af alla krafter denna saks intressen. England år 1840, eller tre år efter drottning Viktorias tronbestigning, var ett helt annat England, än det är i dag. Drottning Viktorias sextioåriga regering och de olika religiösa och social strävanden till hvilka den gifvit upphof, ha blottat laster och utplånat skamfläckar, som höllo på att förstöra nationen.

Dryckenskap var Englands hufvudsynd. Intet under därför, att en sådan natur som Catherine