Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/35

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
15
Studier.

Dessa ord äro särskildt behjärtansvärda för de många kristna i Sverge, som använda alldeles för mycken tid på att fundera öfver tiden för Kristi ankomst, men alldeles för liten för att bereda sig och andra för denna underbara händelse.

Vi lämna nu Catherine i detta af Gud utsedda sjukrum, där hon inhämtade så många djupt praktiska och nyttiga lärdomar för framtiden. Där upphörde hon att vara barn och blef kvinna. Där gick hon i Guds skola. Gud tog henne där afsides, och i tystnadens och smärtans stunder beredde han hennes hjärta för lifvets strider och mysterier. Sålunda visade sig nu som alltid, att Guds väg är den bästa. Han förde sin tjänarinna på »en väg, som hon icke visste». Hon följde efter dit Gud ledde, och resultatet af denna lydnad blef både en moder i Israel och Frälsningsarméns moder.All missräkning, sjukdom, smärta och strid,
och hvadhälst oss ängslar och stör vår frid,
hur plågsamt och pröfvande än det är
och kvalfullt för sinnet och till besvär,
när blott det är öfver, det aktas ej mer,
och smärtan, likt nöjet, som dröm sig ter.