Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/46

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

KAPITEL III.


Catherine Booth som maka.


“ . . . en Herrens gåfva är
en förståndig hustru.“


Vi vilja gå förbi de växlande scener, som föregingo Catherines giftermål, ty för svenska läsare, som äro obekanta med de lokala förhållanden som satte sin prägel på dessa scener, skulle de ha föga intresse. Det är nog att nämna, att Catherine jämte andra, däribland sin blifvande man, William Booth, deltog i försök att reformera den del af metodistkyrkan som befann sig i ett döende och formalistiskt tillstånd. Ett ganska stort antal präster hade vid denna tid slutit sig tillsammans för att väcka församlingarne till nytt lif. De bildade en särskild organisation och kallade sig reformatorerna. Men om Catherine Booth var bedröfvad öfver den brist på lefvande religion, som rådde i moderkyrkan, så blef hon ännu mera besviken, då hon såg den egennytta och den brist på enighet och kärlek, som härskade bland den nya rörelsens ledare.

Dessa förhållanden tjänade till att visa såväl den blifvande general Booth som hans maka hurusom