Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/48

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
26
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

den där var bestämd att utöfva ett mäktigare inflytande i det godas tjänst än den, som de några år tidigare nödgats att lämna. På denna lilla trupp kunna vi, ehuru i en annan bemärkelse än den ursprungliga, tillämpa skaldens ord:

»Det fins en legion af kämpar,
hvilkas namn ej i rullor stå;
de bära ej fana, ej hjälmar —
men alltid i têten de gå
modigt beredande väg!»Catherine Booths åsikter i en lifsfråga.

Men jag går för fort. En tysk läkare brukade i dissektionsrummet säga till sina studenter: »Vi ha ingen tid att förlora, mina herrar. Låtom oss därför icke brådska!» Vi säga det samma i denna viktiga fråga om frieri och giftermål. Låtom oss gifva oss tid att studera de åsikter Catherine Booth hade i denna lifsfråga, ty de ha skapat hela Arméns. Jag vill åter citera några ord från hennes egen lediga penna. De skola »visa moralen och pryda sagan» bättre, än några mina ord kunna göra. Sedan hon talat om dårskapen af hastigt ingångna förlofningar, hvilka hon ansåg hällre borde brytas, än efterföljas af giftermål, tillägger hon, att olyckliga äktenskap vanligen äro följden af alltför stor olikhet i ålder, temperament, uppfostran eller föregående lefnadsförhållanden. »Allt för stor olikhet!» Det är icke alltid ovilkorligen de, som äro