Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/68

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer

KAPITEL IV.


Catherine Booth som moder.


“Dig är det, ömma mor! natur och himmel bjöd
åt mänskans första fjät att ge det första stöd.“


Måhända var mångsidigheten det mest märkvärdiga draget i denna underbara kvinnas karaktär. Vi ha sett att hon var mönstret för en hustru — sin mans tröstare, rådgifvare och kamrat. Vi måste till följd af vårt studium af hennes lefnadshistoria och på grund af personlig kännedom tillägga, att hon äfven och kanske framför allt var mönstret för en moder. Hennes moderskap visade sig icke blott däri, att hon gaf lifvet åt sina begåfvade barn, utan äfven däri, att hon blef moder åt nya metoder, åt en ny ande i religionen. Och i synnerhet är den kvinliga officeren hennes hjärtas barn och frukten af hennes sträfvanden för kvinnans rätt att tala för sin Gud.

Hon var en märkvärdig kvinna. Jag tycker mig se henne i hennes hem. Jag ser huru hon ögonblicket efter det hon kommit hem från en ansträngande resa ställer allt till rätta i huset och med stor skicklighet ordinerar för de sjuka i