Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/81

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
53
Faders hand och moders exempel.

förståndsutveckling — på bekostnad af hjärtats fostran. Eller måhända ha de fått en hög bekännelse och utmärkta kristliga principer inpräntade i sig, utan att dessa understödts och illustrerats af den bästa af alla religionslärare: exemplet.

De unga barnen Booth hade alltid ett exempel i sin moder. Ty helt visst är det ingenting i deras naturer eller karaktärer, som skulle skyddat dem från att vandra i deras fotspår, som vid mognare år gått vilse. Tvärtom fans där mångt och mycket i deras naturer, som skulle underblåst den världsliga ärelystnadens eld och kommit dem att falla offer för stundens frestelser. General och fru Booths barn utmärka sig för sina själfständiga karaktärer och sin mångsidiga begåfning. De besitta ett öfvermått af energi. Alla dessa naturliga anlag skulle utan Guds nåd nästan säkert fört dem in på andra stigar i lifvet, än dem de nu valt, om de icke från början hade haft sin faders starka hand öfver sig och sin moders visa exempel för sina ögon. Nu ha emellertid alla deras kropps- och själsförmögenheter, både de som de fått i arf och de som de själfva förvärfvat, helgats åt Guds tjänst med det resultat, att de äro skickliga, aktade och älskade ledare i det stora kriget.

Det fans en tid i dåvarande pastor Booths lif, då han och hans hustru befunno sig i svårt ekonomiskt betryck till följd af det beslut de fattat att tjäna Herren utanför deras egen kyrka.

Just då hade emellertid fru Booth lockande anbud från rika vänner, som erbjödo sig att låta