Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/87

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
57
Ett vist bref.

bildning, alla som en man kastat bort sina studier, då de egnat sig åt arbete för själar? Jag har läst om hundraden, som gjort så. Finney älskade sin lagfarenhet, men då han lämnade sig helt åt Gud, öfvergaf han lagstudierna och började studera evangelium och endast evangelium. Och han hade en ande, som utan tvifvel skall utöfva inflytande på kommande generationers teologi. Jag tror att hans arbeten skulle göra dig två gånger så mycket godt, som hvad du skulle få af att studera grekiska eller tyska!

Kanske säger du nu: ’Mamma vill inte, att jag skall lära mig något mera’. Jo, jag vill att du skall lära mycket mera, men af rätta slaget och på rätta sättet. Och af rätt motiv — för att bidraga till dina medmänniskornas högsta goda. Jag skulle vilja, att du lärde dig att tänka klart och logiskt, att uttrycka dina tankar kraftigt och väl, det vill säga på ett godt, men enkelt språk, och att skrifva läsligt och bra, hvilket mera skulle bidraga till din nyttighet än hälften af den onyttiga lärdom du skulle inhämta i skolan.

Din kärleksfulla moder
 Catherine Booth».

Fru Booth hade kommit till dessa slutsatser, icke blott på grund af sin öfvertygelse, utan ock till följd af sin erfarenhet. Hon hade sändt några af sina barn till välkända engelska skolor, och det inflytande deras karaktärer där varit utsatta för hade varit sådant, att hon ansett sig böra taga dem därifrån. Ingen moder kunde ha bedit mera brinnande böner eller kämpat mera ifrigt för sina barns välfärd, än Catherine Booth gjort för sina barn. Hon bar dem på sitt hjärta, och de voro aldrig ur hennes tankar, icke ens under fullgörandet af de allra viktigaste offentliga plikter. Ej häller voro de