Sida:Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.pdf/92

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs av flera personer
62
Lefnadsteckning öfver Catherine Booth.

blotta svagheten eller synden samt föreskrifva läkemedlet.

Mången officer står i dubbel tacksamhetsskuld till honom. Ty samtidigt med att han fostrat många för det praktiska arbetet, har han räddat mången värdefull officers lif, genom att föreskrifva lämpligt behandlingssätt eller själf behandla honom efter de enkla metoder, hvari han är en sådan mästare.

Sverge skall alltid ha ett djupt intresse för denne mans karaktär och karrier, ty han måste alltid anses för Frälsningsarméns banbrytare i Sverge, eftersom det var han, som höll de första mötena i landet, då han sommaren 1876 uppehöll sig här på ett kort besök, ehuru den första egentliga expeditionen icke afsändes förrän omkring fem år senare.En kvinlig kämpe.

Våra läsare skola icke tro, att fru Booth strax och utan vidare var villig att låta sina döttrar uppträda på möten och i gathörn, för att tala till råa folkskaror. Hon delade alla mödrars känslor och farhågor. Men hon gaf vika för Guds vilja. Hennes dotter Catherine var bestämd att gå i spetsen för sina systrar. Hvad Bramwell angår hade han länge deltagit i Kristna missionens ansträngningar att nå massorna och var en väl känd arbetare i den anmärkningsvärda rörelsen. Men Catherine hade aldrig vågat tala till folket. En gång föreslog