Sida:Leopold Samlade 2 1815.djvu/10

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har korrekturlästs
Innehåll.
sid.


Till Herr Hof-Junkarn, sedan Kammar-Herrn och Ridd. Silverstolpe, vid läsningen af Poemet Fosterlandskänslan. 491.
Till Öfverste-Kammar-Junkarn, sedermera Hans Excellens Stats-Rådet Herr Frih. Fleming, Landt-Marskalk 1810. 493.
Till Den Samma i Örebro, 1812. 494.
Till HofKanslern Hr Friherre af Wetterstedt. 495.
Till Herr Presidenten m. m. Edelcrantz, då han utnämdes till denna värdighet. 496.
Små-Stycken af åtskillig anledning.
Till Hans Maj:t Konung Gustaf III, vid emottagandet af en Lagerkrans som Konungen värdigats tillsända författarn. 501.
Den 26 Mars 1807. 502.
Inskrift på en Colonne-Rostrale, vid en fête på Kongl. Hofvet 1809. 503.
Med en Julklapp till Konungen, i Hennes Maj:t Drottningens Namn 1809 503.
Verser tillagda i Dramen Christina, vid tillfälle af Hans Kongl. Höghet Kronprinsen Carl Augusts hitkomst 1810. 504.
Verser tillagda i Lyriska Tragedien Gustaf Wasa, vid tillfälle af Hans Kongl. Höghet KronPrinsen Carl Johans hitkomst 1810. 505.