Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/131

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


Men-iiU' har den materidb'iifid?aiid%heleni åtmiH^t 3toi|fr till �ia inpersU. grund, blifyit oas finnu.hitr intill^ • i intet ömtie u]>pi �harad; Allt det apodik-t iiski iQffia>iy'v;&r kuiifliurp atnr fihremllte, följaktli-r gctt^^^tdeeoYied^tfg^ iTåraliefltiiiiiilmgir-df dmis cMur iNdi ?f<h<bådlandenV hirleder �g Uott ^diMiendast frOn' det ti8d^ribidl|ga^ i r Vira- egna tan^ iMgnmdérc en ^ ii0dvftidigliet( h?ilken � som jag ré* fhui- 'ftrnjl-^^^iBafri -Mde- tiagoch tanke mAite vara flttda^JMltadéii j^rifiråii- bi^-gea öfdlmra motsyarigT bal tiil-hiråMÉidfté, aå Itegt ' nemKgen aom denna pidyaadigbefrLatrliekar iig; man hflrifinån tillika den mBBimiigmi attiiigen kestttmmngs oyederri^liglitt olgH^sin �^kemiBO-' från insigten af 'det materia ellt nSdvAidiga. t ajeifvi^ ^iiSremAlet, utan från en gvanilr^toai ^ty nemligen fomuftsviUkaret fot mttfUg *9toh .mwSflig naXiår s en - gnmd � 'hvaraf ajdfr va deor materiella 'Röd ▼findigheten beror, dchien- lighak hMtmed bAde tingen i sig ajeUVa måste fitrhåUa sig, och vir Uinla oas dem. Sådan ttr all i$ai^*(^moniH och meningen dentaed, i' geo- metri som i aUt annat Den betyder byilket ämr QIKidm må- Wigåj bvasken méreller aundre Sa f(fgfsk^ näivändighA Detta i allmflnbat; np � sttrr pl^jll ^: nArmao^t.. ' ' � FBr^ätt' YiM den geMnétriska nO^yindighttén^ hHirkettise, 4(lk^ ifl*ri'*Iogf^ g^iMder/ ntan^ ifråi^