Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/162

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


. va . noraik �dnu^[#n ^nistariigen* visar tig �anbigd på liamma plan . 4xih .åsyftande tiU samuaa 'ändamål> � a& att hvarje bestämdt moralbud äfven ögoiiskeiil%en utgör ett vilUuMT för väl^ eu&ldlt eller tgenyensaiBlb: ,4& iKik i det fallet � måste man väl först odbfriiBit Jbm s)e} �va uaturmajkten antaga en afsigt> på isil, ^vari det tåtounstone, ej k^. skada att eökaiijttDBB 4en � Men. om nudeinäslf utom och jetnteid#lBi .allmänna yttre väl � och såsom pris föridess tM^ jia befrämjande � det äfven gifires för menniiAfln:eit ^inre oändligt större och ädlare : medvetande af uppfyld pligt � och d^m iyckiiggdrande känslan af ixsHfar egen högre naturs renaste värden om :> ändtUgin härigenom menniskovsäl och menniskoförädliiig blifva fullkomligen ett och samma � likasöm tveane springädror sammanflyta och förlora sig i hvarandra: huru skulle då den så kallade L/cksääg' hetsmoralen j under sådan åsigt � icke låta försvara sig, eller hvarföre skulle en princip böra förkastas^ i och geuom hvilken meiimskovarelsens tyenne högsta ändamål � sällhet och ^värdej oskil)bart förena sig med hvarandra? �n princip af deuna redbarhet låter den väl ersätta sig genom en tom och andelös formalism � en befallande abstrakt .maxim � utan gnmd hyarur den uppKomimer � utaui skäl till hvad den pål^uder �.och u(ian..föreiiiål för någon verklig åsyftning.