Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/187

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


A många systemet* fallit: — sanningen. Män för- lite mitt dritti^kéf $' men ^ftdlrti : Ir äiuiu, rätt eller

i � ^

^vad nu, aoeår. detta mpraliskt rätta i sina att^^^tti^, uttrycka dessa, än Kant ajort i närva- ra^^e. ^^bete. . D^t ^är l^a^isk^ omöjlj^ty^att vara i abstrakUonen rikti �[are. än detta stora eeiii. De begge ^maxiqieriW* behandla meuskli^heien hos dig sielfi ooh andra, ajliäl tillika säsom ändamål ^ al^ dris sdftm ett, blott medel: ^— och dennii andra: hamua^ alltid ^erjut^on regeln tjevUijg till all^ miin las i r-* inne&tta visserligen all den under- vismngt som i fräena.om allmäii rättvisa, det upp- höjdaste Ibrnuut nägonsin kau sifva ^ Välviljan. Så Ungt. har då miii sLpjdigare &ttipig^åfva kun- nat fplja iOygten ^f deCla stjm^^ metafj^siska snil-

tiUäteer � att dessa maximer, s^m srundade i blott

�_^ A. — TB... ._!_ gj^igj^ ^tajj aJit beroende

f . r . . ..,

af erfarennetep • icke heller kiinna hafva något af gifvit ändamål; nSr han deraf slutar �

f- 1 if. �",* .'.".il � •I' .. - ätt det abstrakt ibmuftsritta ensamt utgör, ti med regdn Kor moraliska 'gerningariäfven < LmpoldM Skr, IV IW. 9