Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/197

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— j39 — .mngifs istöiTtt ellur mmdre brottd^het derigamm .fiinsYiMiier. Tjr � är det icke tant, att åamiaa grund .40111 eofiam gör pligt, utan afseende på iMannistao- yil, arawia .gnmd mäste ockåä i motsatt lifioseene diff W44m göm brott � utan ^fisjeeudi på BMuaisk �- MtnJ/p �? Deraf följer oemot �figligm � att lika, som iftigtitn på ger �i|igen3 följder tiU vfil icke fiteökar idi^ rooirali^a godheten doraf t så förökar Mkiå ^:J9fiAY �t^^det af följder till akada den morali- ^ fördömligbeten. , J>^t iir aaut � jag luedger det, 0tt 4tft dygdign. af en geming i �kq alltid: kan mft- 4Wi �Ai$ir följd^nim vigt, utan a^fnes ofta i motsatt | W hål] ap de bU;Möim eftm* dmis Ubmhat � nfir da if^.. d^ss miudjp^ föorutaätta Uka mjklor pob lika MSnk V^m d#t ^ oförnekligt att brottsligbetest för- .ftani �, g^oom medvetandet af föiljdernas slörre ver- hwt.^tilLmedYarelsera olyckaaligbrti Penna grada- Jimk*( moralisk brottslighet kim likvål aldrig fio- Mfr ^V pUgteroa hafva intet Shdamftl i meimi- jfjfls^Mn^defi; ty d^ he|a väswdtlighatm af pUgt Jåt^f^ i blotjta lyduadan för en viss r^^, dfnr Ug* igpv. : �^^ hela. Yii^w4t%beteu af Iv^ott i bkil- ta olydnaden, utan att i det ena eUw vjuSb � kir let k^^um �nt^ga |;ra4er ^j pjj^dYetfjfldet gf följ- ,4fJMH Jag ^, Äl^l i)Pk � ^^SX �v|tr^gVet föfg- 8!s^. . �Wgr � ^ #^ 5Q111 för. ege^^tjp #ig^