Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/198

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— i4o -— hemUgeu öfvettygad om den åygdige CabaT odrald^ •löftade hoiiom och hans olyckliga hus i det djup af- lidande som dem öfverpeks — jag har sv&t att tro, säger jag, att dessa i gmnden icke gynt sig skyldiga till något större brott ^ än hyilken helst, som vid nftgot tillfiiUe, utan följd till skada för menniskor^ ja äfven till någons räddning eller nytta, sagt en likgiUtig osanning. .Cartonche som klädde en haf vande qvinna naken, öfvers^k

Ii.henne med boning, och lemnade heniie på detta stttt bakbunden i en myrstacl^, att dei; a^|ida cfi långsam och pinlig död, — defina bofs helan^jK^-: liska brottslighet låg då blott ^och en^^st i plydiiaden för en abstrakt fömuftn^xin^? ^ntingenérsvara denna oförsvarliga .sats, eller flytta grfinsgrna för moraliteten öfver det blott formella, och medgif eu verklig moralisk princip hos menniskan, srjm tillägger i pligtbuden afsigten på det materiella deraf; det vill säga, på gemingamas följder till medvarelsers väl eller lidande. Det är genpm antagandet af en sådan princip, som vi endast kifnne äga en måttstock för graderna af den morfdiska brottsligheten. 5:o Men äfven andra inkast oberäknade^r huru skall jag fatta sjelfva hufvudgrunderna af detta nya pligtsystem? Huru göra begriplig och trovär^ ig för mig en abstrakt förnuftspeirsoiiUghet, med