Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/199

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


- i4i - Nertill hfirande lila abstrakt fbrnuftsvilja , lagstift tände ledamot i a �sigtemas rike; men som har in- gen afti|^ gemensam med hela menniskolefhaden; eller eoa någon utom och öfrér den? iiestår menniskan verkligen af* en såidan dub- 1^1' personlighet? Kan det siä kallad(e rehaj det till säga, blotta abstrakta fömuflet möjligtvis ut^ g8ra ett Jag^ en tillvarelse ibr sig sjelf, försedd Aied en särskild vilja^ som vilt ingenting anniat än dess abstrakta satser? Bestar dét ej ivertom blott at idel' allmänna begrepp^ hvilket ämne de nu helst mä ånga? Ocbi l^an med dém vara förenadt nagöt annat^ än högst ett medvetande ar rätthe- ten, äiSoin blott iankesanniiig 7' I^etia blotta med- Teunäe år det eri vilja? All viljai är den ej en bésiimning af den subjektiva verlisamnéfsprinci- pen, som derfore nödvändigt fordrar arven sub- jektiva orsaker, och verkligen alltid Sger dem^ ▼are sig behofvet af eget väl, eller begäret till andras, eller vördnaden för blotta rätthetens för � träÉghet? Men ännu en gftng, det blotta ren � förm^tket, har det nägra sädana subjektiva gran � der? kan det hafva dem? ' Men hvar skall jag dA finna i verkligheteti denna rena, lagstiftande, af alla Sndamäl i érfi[ � renhetcnoi ' oberöe^le, ochaftledes firfin all sbbjektiV ghmd aifiilndnije^^iiiö^^ förnuftsvil)åii7 ' För-