Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/221

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— f& .^ I -faui möjligen hysa minsta åtskillighet eller mångr fiidigflM^^, tk iér det Hkväl sig sfélf, på ett äHfektivt aatt^ uHdéf^ JhtfaléUga sOrtkiUa Jht^ skér^iå(iéryP)i meå^mt mängfaldighmh Sr dm sk^d^ld, förMir det liWil té^åf^ r^€9^h$t éttm Ahkatigkety och.ulBt^ältden'^^^^ t^llr AMrto *]^ �mste slet ifiifeslgis8,'d[leKf'Dpt)liiifra9 Hf 4taf^ärskilUi i nMn^aiéSghnmyé!^^t^T\j^ fillileligeo; Mh fåisMn Att%T ät mg sjelf klart^ iå �\de!f Jh^ataaej %Bii hafVa M^ annat lika J^ séM'4f^t^e^'\éllét' jemte^sigj; och slledeis e| kali ^mté^^mét^ ätt^ktb^énda'^, < �fth Uak den nya Mk- itoi<på dw4ij^ta (orsäkrar, >att.^en ej äger �U^ i �Mi\i �eddela^)déii'iiJiilsta ktmakåp tm något rannaf; 9ll> 4fetM éTttf^ ^ 'Absoluta ^)\ sfi gifyes ^icka dess xhÉmIm ^kvéra^ ^i^/nrté särskäta Ahsetuta ^^ beg- 4|fs t^iikä'^9anmi AbsokåJtåj! iika'^^ribe)roeade **)^ Jtfmraf dte6 ena .far J^ kUdJ-^dei mid^ ge^om jhBfietti **) � eharo' titoiti det Abaoluta intet annat isBiies än pena intePyhvarifpån ingen reflex h^Kf^ mOfiigen åstadkommas ^y Jtt, hvad n&gqn vi) iVirjg skulle förmoda; ehnru dessa begge AbsQint* aro nödvändigt och innerligen förenade , ja alldet

^ IbidL p. ai. ") IbiA p. 27. �^) Ibid. �*) ÄmL p, & ^ Idecp z. e. Phil. d, Ifat p. 71* ^ I^liil. u. BH F aB, aS, �^'ibfcl. p. 37. ?•) Dbid. a& •^ PlnL u^ RcL