Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/230

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 179 — Vhed deras id^ér, innertigen bMt ett oeA i •väsende jnepttigen^eni reiut- ^HutUtUhåt^m t^at oändUgkoeens , intiidtiailiitt4nMigHM^ochfhtt*n je tärshjUti tin^Mott iett wfomnttiy/^ äe/nwtOt �*^ eller Afkåd% �mltiiK -,i .!.-=!.>: % \->dn\do i lefc iten -traii)M!éMl �Dekli/fllMogM>^ iiUnaiiit méOt^imm jSi,naen nar nemUgen ul! sig tya ^érksanfSI^ t^; en binsKiätiltt verksamliet ul*il, ocn ro annan xnotsatt Inåt, som iiigÖr en slnnt^b aftvungen rtflektiv Terksamhet pÄ sig sjelf*^. Proaultten 'äl dessa begge motsatta' Terkäanineter neter ^i)l:^> ning ••). ^ ~" ^ ' '"" ' � � ' � � '� � Abaeb' ftakädar äleäés : proaukWn a � hans verknmliet fir ftskAdniDg; mén hVad tir detäiltäaaSe? ' � � � � � � � � � ' *� � � '• �'I* itt,.*;' Förft m&ste vetas att .A^Adnini, d^ Tltlii^ ga, enheten af ohjekt och förestlillning, Ifr Uott

•O) Ucen va. FUL d. Hht, pag. fi, 76. 'V^Sym dl-traaMcnii Kuiima �, EiaML **)^'Id �eB a. ti PhU. 4l Nit Abwbn. p. 84- ") Ideen e. c Phil. d Nit p. 3ii.