Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/233

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


hOi och héUlit vår egen produkt ^y Objektél^, dier 4eii åf anden skapade yttre* TcrMen, Blir st- kiotea. qvar iiSr konoift såsom yttre föreiAål^ sedan hm redan alldeles^ förgätit, fett han sjdf skapat (kuau- Också hörde (som ofvanFSre seutés^ till hei gHqppeltom andéj icke blott atkduipa enobjektH T0vld r omkring^ sig/ utaä otk attgifVadbnettybr^' fiia*ande bestånd � ' ' •' ' ' Att åstadkomma ^ett sådant fortfarande'* Se- aMn^, heter också' aCt göra objektet permanéhf^ GeAbm denna sin permanens, måste dén yttre Verldeh nödyändigtkomtha att synas oss^ sSsoqi cfit' hvilaride verksamhet', det' vill säga, ^sbm nå- g^* tmg icke af sig sjelf verksamt, utan såsom iaX^åa tfhg endast htotstäende utvertés påstötning; oUtMl i besittning af ogenomträngligkei ^ "Vt iMffva - således kår det ' materiella' åmdet i allmän-, hJet, icke allenast med' sin répulsivä^héli attrdi^ Uifå Inraft,' (svarande emot andehs^ bégge- stridlgk Verksamheter utåt och inåt) ^, men äfréh inéd iftéetide till objektemas storlek, fignr och Uela öfHgtf iMÉkaffrähet. Ty hvad som i det materiel! � "Ms^ fltet ir produkt af ändens fria handling (ellerhaBi^ � '� ' "'

  • ) Idaen js. e. PhiL d. Natp.3ai. 7) Ideal. d. Wiss � Lehre^

p. a^x — håra detta sker, se Ideen z. e. VbiL dlfat; p^ Sat, 3aa.' ^ IdeaL d. "Wlss. Lehre p. !i43r efi^. Id. a. e. Phffi id. Rat; ^ 3a3, 9s4; -^ W se. FUL d. NaU ibid cfr. IdeaL d, Wiss. Lehre. p. aa&