Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/238

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


-v- 180 — jttörsta möjliga förandinti nifiiste man likvBl kinmi, (lä man derjemte inhämtar liuru den filosofien � som vet allt I likväl, det oaktadt lemnar fnllkomlig rätt &t den filosofien, som pastarätt man kap yeta ish tet; medgifvande henne uttryckeligen � aU mm, verkligen ef kan veta något, och att detta blif- vit af henne på ett si^grande sätl^ ådag^håQdif\

  • 'Den' krkiska filosofien (heter det-.nanriige^

^inskränker sig väl till blotta undersökningnafvlr ^'kunskapsförmåga ^)fmea utgår denjnafc frAadea "för henne ursprungliga- > beg;yimckepimklen ^)p\'.tf '*ännu högre (upp till -det t Absolnta)'. kunde *hon;^ ^'uppstiga, med bibehfltlaiidet' afM8i]i^i'StAndpadBt| möjligt medvetande ')• �Med en segvande: widem visar hon alltså, att ^ vi h varken äga eller kun � "na komma till nfigon kunskap om tingen, i de � ras egna sanna verklighet ^), och alt såsom före* mål för vetande , det följakteligen ej Jian gifm derom någon filosofisk lärobyggnad ')• En under^ sökning genom hvars fullkomliga gruudlighett dea "kritiska läran upphöjt sig till orubblig lag odi . re- gel för all vettenskaplig kunskap'), och gäller fir alla systemer, till och med för de mest. stridi:

99

� �' 

I*

�t 

•9

M

$t

�9 

') Briefe uber Dogroatisniiis und Krit., p. i3o. ^) Ibut. p. 134. ') Ibid. p. iSsy i35. cfr. Idealisiti. d; WiMi Ldrif* p. aSiy a3a. ^) Briefe iiber Dognu uod JKrit. p. iS^ ') Ibid. p. 147. �) Ibid. p. 14&