Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/242

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


redan gifna i roedretaiulet, och duUr sig di fram lill den kuoskap man söker. Men hva ännu ef stdr högre j än blott på medveti ståndpunkt, och blott går derifrån komma till nfigon sann filosofisk oppfysningf sk^ nödvändigt göra ett viäunderiigt och Ugt ijrstem, sådant (iV^ som den krUiskm sofiens; ett systeca af yttre objekter, det Tilif al* förem&l utomkring oss, men livllka -likrttli båtl.1 hela deras beskaffenhet eodast genom VCia egna förestfiUniDgar '•). Nej, det Sr ej s4 mi eu verklig filosofi om den ybtre veildeiut och natur. All erfarenhet mäste till �a (böijai hafvas. Man måste uppköra att vara ett-Mt väsende. Högt öfver allt medvetande ^'^i^, Öfver alla skrankor och gränsar aj" mo/tigt dCj måste man Jorsätt^ sig i en region^ dtr' \ land finnes till fotfäste^ utom det man tjelf par åt sig '^). Säledes m&ste den slora TnlgaD oa en yltre verld, icke på ett teoretiskt utan praktiskt sätt upplösas, hvilket ord har ej hetyder någOD ting moraliskt, utan redbar veiksambet gerning i mottats af blotta spekulationen, ligen kan äfren det teoretiska förnuftet (det

") Ideal. derWifs. Letire. p. 919, a3t, aSa. L&nra ! �� like A godt h �n km detta omdöiae om deti irW WIr fiJoeofi �n med del nyu förut anförda. ^*) Bricftfl Dogm. o. Krit. p. i55, i56.