Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/243

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


atgt;'^! 'fontbimuind �, liegriftaiidc^ Amaaå^tUr^ � hnder oiA*deri �|Miom raUnde fifmolfeMy SMndiN �

�Aat* iUgmtåtg mtnat^M äi^mt-é � fBHorét >% 

dmimmt^iimurf ^étf fnamäbtmdtL JVftn stt blott fagjIrMJ � wiili ' illtilHiiii* ftiwft � ^Itte det för* impilB( �ig 4i|l dt b �k ocbliillit i/mJnbfa oAfi-m åkåfmHéUn99aMitVigÉi^ 4 �k fO � atti itt ord om- fii|l � � libt>dlind;iA& �kiAii;i^kM?'4Ntf/ltgeR ifeftty •vyii �UlU �igrfils>id0|iig �Bné<iiti htddliog sjelf göra ..v. ?- jy i^Vi^^iit d&te^il' idrttfikdig ISsara skaU Bil^ld'liflM i Hlib itdraii W^^naiånl Hora! ropar hMiit l'ilfilM^'ft^^W génbltf föräknkng och efter- 4Mii4Uilfe inlä 'aeilt'iit �iEa^ ^ sSkef. skall |agpå M biiid^ 8)elf "^'Sfth' i^tiJM hTad |ag vill veU? Alla- dätingor och' hiftbyg^iiider håfra de jpå an* dtat sKtr tillkommitf Ne), tten så fordrar lävftl nar deb' nyaste Mraii: Sahållng, fritt sJtapikie hand^ Ung, se der all sann filosofi i ett enda ord: all annan bestfir i tomma teoretiska bqprepp och kon^ sfigt Umiespel. . Qenpm fri handling niSste derlore

w r*

") Briefe uK Oogm. �. Kril. p. i5& �) Ibiaein.