Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/247

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


öDskar att man må finna aig.npjilyat httroin � ge* nom deo andra eller sjelfva huf^iidhandlingen af den stora akapelseprocessen, bvUkenmed den njä lirans egna ord uppfattad �, bestar T.o i ett fritt upprepande af intélUgensetii ursprungliga produktiva handlingar j imder en beständig rejlexion på detta producerande. Tjr Jilosojien är ej annat j heter det, än én fri imi^ tation af den ursprungliga rad af handlingar j hvarur sjelfmedvetandet evolverar sigj och den filosofiska talangen ligger just derij att man fritt kdh upprepa denna ursprungliga rad af hanA � lingar j samt under Upprepandet tälika påminna sig deras nödi)ändighet •� ).

  • * * �

Nu beliagade läsarn ä sin 8]4a pAminna sig, hvari dessa intelligensens ursprungliga handlingar, intill punkten af sjelfmedvetandets uppkomst, egen- � teligenbestodo, nemligen 1:0 i andens trenne verk- sajcnheter . utät^ indtj och en som sväfvar midt-- emellan, af h vilka begge förstnämda åskådnin- gens produkt . uppkommer ^); a:o i utträdandet utur blotta åskådningens tillstånd, genom abstrak- tion .derifrån^ hvaraf objektet uppkommer, och med

^ ^} System d. transscendeDt Idealismus Sa* Haupt Abschiu

n. bes. p. g6, 97. '^) Ideen. s. c. PhiL d. Natur, p. 3io, 3ii. cFr. Ibid. p. 74*