Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/251

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


— 193 -^ ^, nÉMsade kanitt forliknas vid ett äf dessk nuäan^ tUkå faergtlott^ h?illui på den ena sidan � genom deM8 liifi IlfB Mh bmfai otiUgflnglighet, Aynai mmmitUJåHtm hådam to fordeae beoiogar^ under d �fc ett man har aipp tilLdein � frto aadra aidah# stÉen fiithMPii fMikiiiNfeD* ' ' MSadall MmllgéD, énti^ den tyMka krlomeni håéåti åå ynvé tShgen ick � mera dtuUé ft vant jMw tfalkgy itddlda fHhi öas � etni inre skapelser såt^irttt miée$ i%en veAsanriurt, uppkmn natnriigen frågm af hTad mt ndi rfag desm skapelser såle- deÉ^égeÉU^esi Iméé MWa^ KanI oeh Ficfate, iHcS m)pi rid^aktjpiBMi' frln hVafaBdra � aynas hafTa HBuifit den' tattare lAMIgesi/ att g<Mi dcmhTar pfi atte %Mt tfllMoKn ttihesymr. SekelKng, icke nöjd hiMsedy giift flnnnllngrej och beslflt ett'lffen for � mma dem en Yias liriiiet, sem åtskilde dem ifrån Uattsi fbéstittBingar, oek gjordedem tOI ett shgr � liiiiers JSreaait; under éat alfc de Kkfil alltid shdIe.fMilifm tår andes egna eek inre skapelser. SklMmAÉk kår sågonalArre sfårighet; och då fögn någen saf eåm asidar lirer påasinna ég^ når sol oeh månejef kmiena skapades � fiSljde ådl Yik\ wS ng spd^ MÉker jag � att n alursj me m aa nrsprang alltså/ på hvnd sålt som helst , måste forläggas bortom medv:el �idet. Här hafva vi alltså och utan mycken svårighet sjjclfva grundidéen. Na iill utförandet Leopolds Skr, IF JM. l3