Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/264

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


^ aK6 ^ saliiheterne fltsktlja sig alltai Sfiråo UiiikeB; sfima- håde i sig. sjelfVa toodvfetslösa, och till tiden ildftf äa den: såJiamb.iiittiaiimrs^.med nj^iNkbapmot- 8fijg[el5e.9. e) . skuUe vilja : aiMiaga en gfad^Mfi iortgftqg, ifrån ocsalfitiU ^^verkoiog^ utan 4idj ltka./saia pma tyqlkiB antaga en. fljfttaing: och. utstrttcknu^^i utsa ' Andedé verksamheter ktanfiå^ pftgratid df atft detiav välomdjligen ttt^dra annat i derair iMphiti^ l^|liKt; ätr blotta tanklösa krafler sotii iitvi^kla^ sfg>^' octi hvilka tfil lika omöjligen kudtta tCitkås jttinor- lohda � fl n- såsom r Srelser i ttiminét^ • -M - itngé ' neOi^' Ugen (Vågan uttryckligen ^r oni ed< kraft; somi ifråir efo viss, gifveii' pnnkt, strfidker sig^liflSen tHAi tiH en tabtsalt pnnkt; onr en annan kntflt^' sonf ntgå>^ ende från samma ursprungliga pankt, öfverhoppar den förstnämda kraften dch motverkar - den; oai' Imiens delning emellan den positiva och negativa ktailen, som råda på hvar sitt stycke deraf; odi dm den ena af dessa krafter, som, trängd af des attdra, kastar sig åt sidan i rät vinkel emot linien, och formerar derigenom bredden, likasom längdcff uppkommer af linien o. s. v. Då nu all denna Verksamhet icke är, eller kan vara någon tankens blotta föreställning, utan måste bestå i blinda, tank � lösa krafter, som verkligen utsträcka sig i längd 'cfa bredd och djup, önskade jag väl veta huru