Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/265

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


man dtictåUi Tiile nmblra. rymden ^di dess- forb �* ' ' '^AiMgWidiBr 'dKraf bfir sålédéf genoim sjelfVtl' démÉ>in(^fi �'Mt8er'ti8dttlid^ Méii gifr^ IiiTttl' Higeti 't^d(hvilkét af saWnhk' fflosMi ^BtVén ttt-

�7iekKg �li stiidgtf^)^ obb M)ålteli^ ef HéOer' fiiSj^' 

ligheten af ofvannämda utsträckta verkningssttt> i' dlvatUgf mening taget, tiU hvad redbait inne* fatn bestiger sig då bela denna brfiksamma trätas- ^ sl^lndeiEltaMdetHsm? I såimirig, när derifrftnafdra^' ges^ alla dessa rörelser framoehftter, dessa attrdc- Uva-iedb:rfep4lsim krafter, �mi längd och bredd uttrsfckn^fsigi bfilka begrepp fitarstir Yii< att i de-^

�aa: alldUe anbetitwra?. Eller, lemnadeTiQ i sftdant 

faljL: mera ' imaefaftlU merai^nndtrTismng qvar efter sigirftQ :9m, hvnjeblad afiboken ;badé bttfrit pfe^ em^ g&ng' alldeles . bWtt , celler > aHddea: snM? . '^ ISörnisrta arej, i bvillÄmbts �gelser och i UVHke);4hnfkekr9n^l nian ioiyeéklar sig, nMr' man Vis n^b6)a sig tiU en 'filosofi; låbgt ntoin den mélläklig^ iorsCåildskrétsen? när man resonerar meå' ilASllniAgefa, i stället fSr med fomnftet?' och tlB � ]fitt&,'éft;er attbaf^a j&frat hvarjé grundbegrepp äf di!t'tnéÅsk1iga fSrståndet, b varje grund villkor for iStifSfRg f^itallhing, sådana som tiden och rymden^ lUrväl befinner sig platt oKrmogen, att yttra en mening, eller ens tänka en' tanke, utan ätt åter^