Sida:Leopold Samlade 4 1831.djvu/266

Från Wikisource, det fria biblioteket.
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Den här sidan har inte korrekturlästs


kotaitaå tiU tfamma grundvillkor &t all ^ taiituB och föreställDing, och taga sin tillflykt till deras bitAk de^ Derifrfln, om |ag annars förstår något � detta förbryllande språk som herrskar i hela natarfiloso-i flen � och som gör ^tt orden ofta betyda motsalaen af h vad de uttrycka: rymd, ic)ie xymd; tid, icke tid; rörelse, hviU; hvila, verksamhet; förut och efter, det samma som tillika; påföljdens .ur^rung från grunden, det samma som gi:undens från fl^- följden; att ej längre fortsatta detta hontradik- � tions*lexikon. Samle vi nu h8r våra slutsatser, så följer af detta föregåendet att om anden har en verksam^ het utåt, inåt m. m �, så fir det en verksamhet i rummet, det vill saga rörelse. Oberoende af an � dens utsträckta eller icke utsträckta natur, må � ste då antingen gifvas en rymd, h vilken han uppfyller, vare sig såsom flyttande eller expande- rande sig. Eller ock innebär detta utåt och inåt ingenting annat, än ett blott liknelsespråL för att uttrycka en förmodad verksamhet hos anden, om hvars natur och beskaffenhet man ej äger det mii � sta begrepp. Dessa påstådda verksamheter hos an � den, utgöra i det fallet blotta ord, som egentln gen betyda ingenting; ofta motsagda i denna fikn soii af andra ord, som troligtvis icke hafva en myo* ket redbarare betydelse.